UMCG


Groningen Expertisecentrum Ontwikkelingsachterstand in het UMCG, kortweg de GEO-polikliniek. Het team van de GEO-polikliniek zoekt naar de oorzaak van de ontwikkelingsachterstand en probeert een diagnose te stellen.

GEO 


Expert center for Phenylketonuria (PKU) and Tyrosinemia type I

Expert center for hepatic Glycogen Storage Disease (glycogeenstapelingsziekte door glucose-6-fosfatase deficiëntie type a en b, glycogeenstapelingsziekte door glycogeen debranching enzym deficiëntie, glycogeen stapelingsziekte, glycogeen stapelingsziekte door glycogeen fosforylase deficiëntie in de lever)

Expert center for M(C)ADD (medium chain acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie, mulipele acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie (ernstig neonatale type), multipele acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie (mild type))

http://metabolicdiseasesgroningen.com/


Expert center for serine deficiencies (neurometabole stoornis door serine deficiëntie)    https://www.umcg.nl/NL/Zorg/Volwassenen/Expertisecentra-zeldzame-aandoeningen/Paginas/Serine-Deficientie-Syndromen.aspx

Expert center for movement disorders in adults and children (zeldzame dystonie, myoclonieën, focaal/gegeneraliseerd/dopa responsief, hyperekplexie, neurodegeneratie met ijzerstapeling in hersenen (o.a. PKAN), zeldzame myoclonus, myoclonus dystonie GOSR2 en FCMTE, psychogene bewegingsstoornissen, autosomale dominante cerebellaire ataxie, incl recessieve ataxieën, paroxismale dyskinesie, erfelijke congenitale spastische tetraplegie, zeldzame chorea / ziekte van Huntington, neuromusculaire aandoeningen, gerelateerd aan bewegingsstoornissen. http://movementdisordersgroningen.com/nl/patientenzorg/expertise-centrum             https://zichtopzeldzaam.nl/expertisecentra/umcg-expert-centre-for-movement-disorders-in-adults-and-children/https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/GEO/Paginas/default.aspxGroningen Expertisecentrum Ontwikkelingsachterstand in het UMCG, kortweg de GEO-polikliniek. Het team van de GEO-polikliniek zoekt naar de oorzaak van de ontwikkelingsachterstand en probeert een diagnose te stellen.