Sectie EAA

Doelstellingen & Taakomschrijving Sectie


​Verbeteren van de patiëntenzorg, o.a. door het opstellen van en participeren aan ontwikkeling van richtlijnen & leidraden, het verzorgen van nascholingen, ontwikkeling Landelijk Netwerk EAA, participatie beleidsmatige en visionaire ontwikkelingen binnen de NVK.

Opleiding tot Kinderarts met subspecialisme EAA;

Er zijn op dit moment 13 kinderartsen-EAA geregistreerd. Opleiding tot subspecialist EAA is mogelijk in het ErasmusMC en Maastricht Medisch Centrum / AZM


Bijdrage aan Wetenschappelijke ontwikkelingen
o.a. door de organisatie van twee wetenschappelijke vergaderingen per jaar, actieve inbreng van onderwerpen binnen wetenschappelijke bijeenkomsten en congressen, stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.