Wie werkt waar

Kinderartsen EAA


De Kinderarts-EAA heeft kennis omtrent deze complexe problematiek en werkt vaak samen in multidisciplinair verband. Het komen tot een diagnose, de organisatie van zorg, begeleiding en follow-up vraagt om samenwerking met diverse aanverwante subspecialismen zoals onder andere klinische genetica, kinderneurologie, kinderrevalidatie, kinder-& jeugdpsychiatrie en AVG. Hierin is het belangrijk dat de algemeen kinderarts, de kinderarts-EAA en de klinisch geneticus nauw contact met elkaar houden, bijvoorbeeld in gestructureerde samenwerkingsverbanden in de regio. 


Kinderartsen met aandachtsgebied EAA

Overzicht van kinderartsen met aandachtsgebied EAA


Kinderneurologen

Overzicht van de kinderneurologen in Nederland


Revalidatie centra

Revalidatie centra in Nederland