Lopende onderzoeken

Lopende onderzoeken in Nederland


-  Studie naar methylfenidaat bij kinderen en volwassenen met Smith Magenis syndroom (SMS) en ADHD.

Start: februari 2021.

Doel: Vanuit de SMS polikliniek van ’s Heeren Loo en het Amsterdam UMC is een studie opgezet om de effectiviteit van methylfenidaat te onderzoeken bij kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen met SMS en ADHD-symptomen. Mensen met SMS hebben vaak last van ADHD-symptomen wat doorgaans wordt behandeld met methylfenidaat. Echter, het is onduidelijk hoe effectief dit bij SMS is vanwege de atypische etiologie. Middels een ‘N-of-1’-studie, een studie waarbij de deelnemer centraal staat, zullen we dit onderzoeken. De deelnemer zal verschillende periodes doorlopen van methylfenidaat en placebo. In samenspraak met de deelnemer en onderzoeker worden tevens gepersonaliseerde doelen opgesteld die als uitkomstmaat worden meegenomen. 

Wanneer verwijzen? Als u iemand (minimum leeftijd van 6 jaar) met SMS kent die ADHD-symptomen ervaart, zouden wij u willen vragen hen op de hoogte te brengen van dit onderzoek. Bij interesse kunnen zij een e-mail sturen naar mphsms@amsterdamumc.nl of zouden wij hen kunnen contacten.


Internationale studies

clinicaltrials.gov