Nieuws

Jubileum symposium NVK-sectie Erfelijke & Aangeboren Aandoeningen

Het is bijna zover! 

Het jubileum symposium NVK-sectie Erfelijke & Aangeboren Aandoeningen

Dinsdag 29 maart en woensdag 30 maart 2022, Radboudumc Experience Center in Nijmegen

Tijdens dit tweedaagse symposium nemen vooraanstaande nationale en internationale experts u (in vogelvlucht) mee in deze diagnostische en therapeutische ontwikkelingen alsmede in de psychosociale, medisch-ethische en logistieke aspecten. Dus collega kinderartsen, neurologen, klinisch genetici, metabole kinderartsen, AVG, kinderrevalidatie artsen, kinderpsychiaters, internisten, verpleegkundig specialisten en andere betrokken professionals, wees van harte welkom om met ons zowel terug als vooruit te kijken en onze samenwerking te vieren.

Het Radboudumc houdt nog vast aan strenge maatregelen met een beperkte capaciteit van 75 personen. Dit is al behaald. Voor de online-aanwezigheid is onbeperkte capaciteit. Als het Radboudumc toch verruiming mogelijk maakt, zullen alle online-deelnemers vooraf benaderd worden met de mogelijkheid om fysiek aanwezig te zijn. Meer info en het programma vindt u hier.

Graag willen we jullie attenderen op de mogelijkheid om een casus in te brengen in onze Knowns-Unknowns-sessie onder leiding van Professor Tjitske Kleefstra. Het verzoek is om een korte powerpoint-presentatie (2 a 3 dia’s) te mailen naar jubileumeaa@radboudumc.nl

Als je casus wordt geselecteerd, zullen we je verzoeken om deze kort toe te lichten tijdens de sessie.

Tot 29 en 30 maart!

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen