Nieuws

Onderzoek van VWS naar PGB: vragenlijst voor ouders

Onderzoek van VWS naar PGB: vragenlijst voor ouders, duur 10-15min

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laat dit onderzoek uitvoeren door onafhankelijke onderzoekers. Het onderzoek gaat over de invloed van het pgb op de financiële situatie van ouders met een (ernstig) ziek kind. Het ministerie wil inzicht krijgen in de ervaringen van ouders met een pgb en de mogelijke problemen die bij het pgb kunnen spelen als het gaat om die financiële situatie. De kennis uit dit onderzoek kan het ministerie helpen in het vinden van oplossingen.

  • Het invullen van deze vragenlijst kost u ongeveer 10-15 minuten.
  • We willen u vragen de vragenlijst in één keer in te vullen. Sluit u de vragenlijst tussendoor af, dan is het niet mogelijk dat u een andere keer verder gaat. U kunt de lijst wel open laten staan als u tussendoor even iets anders wilt doen.
  • Uw antwoorden op deze vragenlijst zijn volstrekt anoniem. Informatie over individuele respondenten wordt niet opgeslagen in deze vragenlijst. De onderzoekers en het ministerie zijn dus niet op de hoogte van uw identiteit.
  • Hebt u vragen over de vragenlijst, uw privacy of het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk: info@beleidsonderzoekers.nl.
  • Deze vragenlijst is te beantwoorden tot en met 18 maart 2022.

Wilt u deelnemen aan deze online vragenlijst? Klik dan op de knop “Start”

https://s.chkmkt.com/?e=258713&h=44E2A1A7773AD66&l=du

Dit is de flyer voor ouders:

Bent u ouder van een (ernstig) ziek kind en maakt u voor dit kind gebruik van een pgb? Of heeft u in het verleden gebruik gemaakt van een pgb voor uw (ernstig) zieke kind? Dan nodigen wij u van harte uit om uw ervaringen te delen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laat een onderzoek uitvoeren naar de financiële situatie bij ouders van een (ernstig) ziek kind met een pgb. Het onderzoek gaat vooral over (plotselinge) veranderingen in het pgb. Dit onderzoek moet meer inzicht geven in hoe het u als ouder vergaat of is vergaan. De inzichten uit dit onderzoek kunnen het ministerie helpen bij de zoektocht naar mogelijkheden om ouders te ondersteunen in de toekomst.Klik hier om mee te doen aan de enquête. Of plak deze link (https://chkmkt.com/pgb) in uw browser. U kunt ook uw telefoon op de QR-code hiernaast richten.

https://1drv.ms/b/s!Ast7nKSF97IphIRV0oHAja0VEzKZUQ

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen