Nieuws

www.opeigenbenen.nu

Op Eigen Benen

Steeds meer jongeren met aangeboren afwijkingen of chronische aandoeningen die ontstaan op de kinderleeftijd, bereiken de volwassen leeftijd en maken de transitie naar volwassenheid en volwassenenzorg door. Dit is niet zozeer ‘een probleem’ alswel een nieuwe situatie die jongeren kansen biedt. Jongeren met chronische aandoeningen zien hun toekomst over het algemeen positief tegemoet en zijn optimistisch over hun kansen en mogelijkheden over een volwaardig, volwassen leven.

Dat neemt niet weg dat volwassen worden en overstappen naar de zorg voor volwassenen jongeren, ouders en zorgverleners voor grote uitdagingen stelt. Binnen de samenleving is de weg voor jongeren met beperkingen zeker niet altijd gemakkelijk. Voor veel jongeren blijkt sociale participatie op vele levensterreinen moeilijker te realiseren dan ze zelf verwachten. Ook de transitie in zorg blijkt voor veel jongeren vaak ingrijpender dan ze zich van tevoren hadden voorgesteld. In deze overstap komen jongeren, ouders en zorgverleners regelmatig problemen tegen: op het terrein van (onvoldoende) zelfstandigheid en zelfredzaamheid, het achterblijven bij het bereiken bij sociaal-emotionele mijlpalen; op het terrein van ‘drop out’ uit behandelprogramma’s; op het terrein van gebrekkige therapietrouw met alle gezondheidsgevolgen van dien.

https://www.opeigenbenen.nu/

 

 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen